Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny: dr inż. Andrzej Grzebielec - COBRABiD sp. z o.o.

Sekretarz Redakcji: mgr inż. Maciej Szczepka - COBRABiD sp. z o.o.

Redaktor Techniczny: mgr inż. Łukasz Czyżewski - COBRABiD sp. z o.o.


Kolegium Naukowe i Redakcyjne:

 

dr inż. Adam Baryłka* - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

prof. Victor G. Berezkin* (Rosja) - Russian Academy of Sciences 

prof. Emanuelle Boselli* (Włochy) - Università Politecnica delle Marche 

dr Maciej Bosiacki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Bogusław Buszewski* - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

kmdr por. dr Mirosław Franciszek Chmieliński - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. Luba Eprikashvili* (Gruzja) - Ivane Javakhishvili Tibilisi State University

mgr Arleta Garbień - Drukarnia Styl Anna Dura w Krakowie

dr Modest Gertsyuk* (Ukraina) - National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine

prof. dr hab. Bronisław Głód - Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Siedlcach 

prof. dr hab. inż. Edward Guzik - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz - Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ - Politechnika Łódzka

prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski - Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu

                                                               Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów w Poznaniu

prof. dr hab. Halina Marszałok - Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska we Lwowie (Ukraina)

                                          - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz* - Politechnika Poznańska

prof. dr inż. Jacek Młynarek* (Kanada)

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. PRz - Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik*- Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Mieczysław W. Obiedziński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Antoni Orłowicz - Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Joachim Osiński - COBRABiD sp. z o.o.

dr Jerzy Oszczudłowski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Jan Piwnik - Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Stefan Poliszko - COBRABiD sp. z o.o.

prof. dr hab. Roman Przybylski* (Kanada) - University of Lethbridge Canada

dr Jarosław Puton - Wojskowa Akademia Techniczna

dr Javier Quagliano* (Argentyna) - Argentine Institute for Scientific and Technical Research of the

                              Ministry of Defense (CITEDEF)

prof. dr hab. Jerzy Smorawiński - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Kazimierz Szymański* - Politechnika Koszalińska

dr inż. Ewa Śliwka - Politechnika Wrocławska 

dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder - Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Tomasz Węgrzyn - Politechnika Śląska

 

  * Członkowie Rady Naukowej

 

WYDAWCA

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

COBRABiD sp. z o.o.

00-842 Warszawa, ul. Łucka 15

 

SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA

Drukarnia STYL Anna Dura, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków