Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa (Użytkownika) danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-842 przy ul. Łuckiej 15.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane te nie są przedmiotem sprzedaży lub udostępniania podmiotom trzecim. Podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione tylko właściwym organom władzy publicznej lub innym uprawnionym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane pochodzące z korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie.
 4. Jeżeli zarejestrujecie się Państwo do naszego Serwisu, wasz adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu wysyłania maili z informacją o naszych usługach, w tym publikacjach ukazujących się w Serwisie.
 5. W ramach świadczenia Usług Administrator bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
 6. Administrator oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
 7. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy: - wymagają tego przepisy prawa; - w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.
 9. Użytkownik posiada prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Kontakt z Administratorem, w tym celem realizacji prawa określonego w ust. 7 powyżej, jest możliwy poprzez adres mailowy zarzad@cobrabid.pl