Aktualności

Szanowni Członkowie Rady Redakcyjnej, Autorzy i Czytelnicy,


Z przyjemnością informuję, iż w 2020 r. zastąpiłem prof. dr hab. inż. Zygfryda Witkiewicza na stanowisku Redaktora Naczelnego „Aparatury Badawczej i Dydaktycznej”. Moim celem jest przede wszystkim rozwój i wzrost znaczenia naszego kwartalnika tak w Polsce, jak i za granicą. Dlatego też nasz serwis istnieje w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku, w tych językach publikowane są również wszystkie prace. Prowadzimy również intensywne działania w celu umieszczenia naszego czasopisma w bazach SCOPUS i WEB OF SCIENCE.

 

Jednak wydawnictwo nie będzie mogło się dalej rozwijać bez wsparcia autorów i czytelników. Zapraszamy więc serdecznie wszystkich chętnych do publikowania swoich tekstów, czytania artykułów zamieszczonych w naszym wydawnictwie i ich cytowania w pracach poza
„ABiD”- em.

 

Z poważaniem,

 

Prof. dr hab. Jan Piwnik

 

Redaktor Naczelny

,

 


Szanowni Członkowie Rady Redakcyjnej, Autorzy i Czytelnicy

 

W dniu 31 lipca bieżącego roku, wydając drugi numer 24 rocznika, zakończyliśmy pracę w redakcji czasopisma Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym w tym piśmie były publikowane prace propagujące osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin wiedzy, realizowane z zastosowaniem przyrządów badawczych.

 

Z poważaniem

 Zygfryd Witkiewicz

 Izabela Górecka


Szanowni Autorzy i Czytelnicy


Publikujemy pierwszy numer naszego czasopisma w 2019 r. Od tego numeru wszystkie artykuły będą wydawane w języku polskim i angielskim. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do tego, że nasze czasopismo będzie czytane także za granicą. Prace w tym numerze pochodzą głównie z Politechniki Gdańskiej. Liczymy na to, że artykuły do publikacji będziemy otrzymywać z wielu ośrodków naukowych. Niniejszy numer ABiD został przygotowany przez zespół redakcyjny, który przed kilku laty, z Państwa udziałem, doprowadził do tego, że ABiD otrzymał 10 punktów w klasyfikacji czasopism naukowych. Nie wiemy jak będzie w nowej klasyfikacji czasopism. Ocena, a przede wszystkim istnienie czasopisma zależy od tego czy będą prace do publikacji. Dlatego zachęcam do ich przysyłania. Redakcja już realizuje działania związane z publikacją drugiego numeru ABiD.

 

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz

 

Odszedł prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Nie żyje profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Namieśnik (1949-2019).

Z wielkim żalem i ogromną przykrością dowiedziałem się o nagłej śmierci Profesora Namieśnika, wielkiego uczonego i dobrego kolegi. To smutne, że tak wielki człowiek tak szybko odszedł. Czy spieszyliśmy się Go kochać, tak jak na to zasługiwał?  Czy dość ceniliśmy to co zrobił dla polskiej nauki, dla polskiej chemii analitycznej? A zrobił bardzo dużo. Sam był przykładem niezwykłej pracowitości i skuteczności działania. Osiągnięcia naukowe Profesora i kierowanego przez niego zespołu są imponujące. Z ogromnym podziwem śledziłem wciąż nowe publikacje. W bieżącym numerze ABiD jest kilka prac pochodzących z zespołu Profesora, z jego współautorstwem.

Jestem dumny z tego, że miałem możliwość recenzowania jego rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej i dorobku na tytuł profesora. Niestety, nie było mi dane napisanie recenzji, gdy otrzymywał tytuł honoris causa WAT. Nigdy nie miałem okazji recenzować tak dobrych wniosków na podobne osiągnięcie innych autorów. Prace doktorskie i habilitacyjne z zespołu Profesora Namieśnika też były doskonałe. Widać było w nich działanie Mistrza.

Pamiętam ostatnie spotkanie z Jackiem w jego rektorskim gabinecie. Mówił o swoich planach i zamiarach, które podejmował dla dobra Politechniki Gdańskiej. Żył dla swojej uczelni.

Jak pojąć i zrozumieć to, że już nie żyje? Żyje jednak jego dzieło i żyć będzie w naszej 

pamięci. Odszedł tak szybko, za szybko. Czy spieszyliśmy się, żeby Go kochać?

 

 W imieniu Rady Redakcyjnej ABiD

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz


Data publikacji: 07.01.2019

Szanowni Autorzy i Czytelnicy

 

Kiedy w roku 2015 żegnałem się z Państwem nie przypuszczałem, że będę miał możliwość powrotu na stanowisko redaktora ABiD. A jednak mój powrót jest faktem. Odpowiedziałem pozytywnie na propozycję prezesa COBRABiD – prof. Joachima Osińskiego. Zgodziłem się na ponowne redagowanie ABiD, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest to zadanie łatwe. Na stanowisko sekretarza redakcji powróciła też Izabela Górecka.

 

Oprócz spraw, które są zależne od Prezesa COBRABiD, bardzo ważne są sprawy, które zależą od Autorów i Czytelników ABiD. Te ostatnie są w istocie najważniejsze. Pismo nie może istnieć gdy nie ma czego drukować i gdy nie ma czytelników, którzy pismo czytają i uzyskaną w wyniku tego wiedzę wykorzystują w swojej pracy. Dlatego bardzo liczę na Państwa pomoc w zakresie publikowania swoich prac, czytania artykułów zamieszczonych w naszym wydawnictwie i ich cytowania w pracach poza ABiD.

 

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ma 10 punktów w wykazie czasopism MNiSW. Redakcji i Prezesa COBRABiD zamiarem jest dbanie o rozwój i wzrost znaczenia czasopisma zarówno w kraju jak i za granicą. Ma temu służyć publikowanie wszystkich prac również w języku angielskim i umieszczenie czasopisma w większej liczbie baz niż dotychczas. Od 2019 r. artykuły będą publikowane w języku polskim i angielskim w postaci elektronicznej, w systemie open acces. Prace przysyłane w języku polskim będą tłumaczone w redakcji na język angielski. Jednak, przede wszystkim prosimy o teksty angielskie.

 

Wydawanie czasopisma wiąże się ze znacznymi kosztami. Dlatego COBRABiD zmuszony jest utrzymać symboliczną opłatę w wysokości 200 zł za pracę przyjętą do opublikowania.

 

Zapraszam wszystkich do współpracy, dzięki Państwa artykułom nasze wydawnictwo będzie mogło się dalej rozwijać.

 

Redakcja i nowa Rada Redakcyjna będą w tym pomagały, ale nie mają możliwości zastąpienia autorów i czytelników. Dlatego, czy pismo będzie istniało i jakie ono będzie zależy od Was Drodzy Autorzy i Czytelnicy.

 

 

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz


Data publikacji: 04.01.2018

Zapytanie ofertowe

na przygotowanie do publikacji wersji elektronicznej kwartalnika "Aparatura Badawcza i Dydaktyczna" w 2018 r. - 15.01.2018 upłynął termin składania ofert.

 


Data publikacji: 29.12.2016

Szanowni Państwo


z przyjemnością informujemy, że po dokonanej aktualnie ocenie czasopism naukowych, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w wydawanym przez COBRABiD kwartalniku "Aparatura Badawcza i Dydaktyczna" przyznawanych jest 10 punktów (poz. 173, część B wykazu czasopism).Data publikacji: 23.12.2015

Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Członkowie Rady Redakcyjnej


Niniejszy, czwarty w 2015r. numer Aparatury Badawczej i Dydaktycznej jest ostatnim, w którym pełnię funkcję redaktora naczelnego. Po dwudziestu latach kierowania przeze mnie redakcją ABiD od marca 2016 r. funkcję tę obejmie dr Andrzej Grzebielec. W ciągu tych lat COBRABiD z przedsiębiorstwa państwowego stał się spółką skarbu państwa. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zmiana redaktora naczelnego ABiD.


W ciągu swojego istnienia także ABiD się zmieniał i obecnie ma dobrą opinię wśród naukowców zajmujących się problemami związanymi głównie z zastosowaniem różnego rodzaju aparatury badawczej i dydaktycznej. Czasopismo początkowo miało znaczenie lokalne, było wydawane w formie papierowej i w języku polskim. Obecnie jest czasopismem internetowym, z nieograniczonym dostępem do publikacji, w którym prace publikowane są w języku polskim i angielskim. Autorami tych prac są, oprócz Polaków, także cudzoziemcy. Do Rady Redakcyjnej zaproszeni zostali znakomici uczeni z Polski i z zagranicy. Podejmowane działania miały pozytywny skutek w postaci rosnących parametrów oceny dokonywanej przez Index Copernicus International Journal Master List.


ABiD powstał z inicjatywy dyrektora COBRABiD, doc. Zdzisława Stefaniaka. Jego dzieło kontynuował prezes Piotr Baranowski a obecnie prezes Małgorzata Wyszyńska. Skład redakcji w tym czasie się zmieniał i jej sekretarzami byli kolejno: Bogdan Gołaj i Iza Górecka a obecnie jest Ireneusz Mizgalski. Bardzo dziękuję im za pracę, którą wykonali. Przyczyniła się ona do tego, że pismo ukazywało się bez opóźnień, na dobrym poziomie merytorycznym i wydawniczym. Spodziewam się, że będzie tak nadal i czasopismo będzie się rozwijało zyskując coraz większe znaczenie.


Zygfryd Witkiewicz

Data publikacji: 23.04.2015

Szanowni Autorzy i Czytelnicy

 

Publikując drugi numer ABiD w 2015 roku chcę podzielić się z Państwem aktualnymi informacjami dotyczącymi naszego periodyku. Niniejszy numer jest drugim w historii ABiD, który jest publikowany tylko w postaci elektronicznej. Przechodzimy przy tym na publikowanie prac autorów polskich w języku polskim lub angielskim - z preferencją dla języka angielskiego. Jednocześnie wprowadzamy opłatę za część kosztów wydawniczych prac przyjętych do publikacji, w wysokości 150 zł. netto.

 

Wprowadzane zmiany mają na celu podniesienie znaczenia naszego wydawnictwa w Polsce i na świecie. Obserwujemy objawy wzrostu  zainteresowania pracami publikowanymi w ABiD. Wyraża się ono rosnącą liczbą wejść na stronę wydawnictwa i pobrań opublikowanych prac.

 

Zmiany w ABiD są częściowo spowodowane dużymi zmianami jakie w kierownictwie i w działaniu COBRABiD sp. z o.o. zaczęły się w ubiegłym roku. Jednym ze skutków zmian zachodzących w COBRABiD sp. z o.o. jest zakończenie pracy, na stanowisku sekretarza redakcji ABiD, przez mgr inż. Izabelę Górecką. Pani Iza była sekretarzem redakcji przez wiele lat. Jej udział w wydawaniu ABiD był bardzo duży. Dzięki niej i jej pracy oraz zaangażowaniu pismo ukazywało się regularnie, bez opóźnień. Miała bardzo dobry, życzliwy kontakt z autorami i firmami, które drukowały nasze czasopismo. Dbała przy tym o to żeby szata graficzna i postać redakcyjna pisma były bardzo dobre. Wykonała dużą pracę związaną  przejściem z formy drukowanej na formę elektroniczną. Za bardzo dobrze wykonywaną pracę bardzo Pani dziękujękwiatekkwiatekkwiatekkwiatekkwiatek .

 

Obecnie obowiązki sekretarza redakcji obejmuje mgr inż. Ireneusz Mizgalski a redaktora technicznego mgr inż. Maciej Szczepka.

 

 

Zygfryd WitkiewiczINFORMACJA O ZMIANACH W WYDAWNICTWIE


Z początkiem 2015 roku czasopismo Aparatura Badawcza i Dydaktyczna będzie ukazywało się tylko w wersji elektronicznej. Jest to wersja pierwotna czasopisma (ISSN 2392-1765), jednocześnie zaprzestaje się wydawania czasopisma w wersji drukowanej (ISSN 1426-9600). Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami dla autorów.

 

 

 

Lista recenzentów - 2014r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2015r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2016r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2017r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2018r.

Lista w formacie pdf