Aktualności

Data publikacji: 04.01.2018

Zapytanie ofertowe

na przygotowanie do publikacji wersji elektronicznej kwartalnika "Aparatura Badawcza i Dydaktyczna" w 2018 r. - 15.01.2018 upłynął trmin składania ofert.

 


Data publikacji: 29.12.2016

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informujemy, że po dokonanej aktualnie ocenie czasopism naukowych, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w wydawanym przez COBRABiD kwartalniku "Aparatura Badawcza i Dydaktyczna" przyznawanych jest 10 punktów (poz. 173, część B wykazu czasopism).Data publikacji: 23.12.2015

Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Członkowie Rady Redakcyjnej.


Niniejszy, czwarty w 2015r. numer Aparatury Badawczej i Dydaktycznej jest ostatnim, w którym pełnię funkcję redaktora naczelnego. Po dwudziestu latach kierowania przeze mnie redakcją ABiD od marca 2016 r. funkcję tę obejmie dr Andrzej Grzebielec. W ciągu tych lat COBRABiD z przedsiębiorstwa państwowego stał się spółką skarbu państwa. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zmiana redaktora naczelnego ABiD.


W ciągu swojego istnienia także ABiD się zmieniał i obecnie ma dobrą opinię wśród naukowców zajmujących się problemami związanymi głównie z zastosowaniem różnego rodzaju aparatury badawczej i dydaktycznej. Czasopismo początkowo miało znaczenie lokalne, było wydawane w formie papierowej i w języku polskim. Obecnie jest czasopismem internetowym, z nieograniczonym dostępem do publikacji, w którym prace publikowane są w języku polskim i angielskim. Autorami tych prac są, oprócz Polaków, także cudzoziemcy. Do Rady Redakcyjnej zaproszeni zostali znakomici uczeni z Polski i z zagranicy. Podejmowane działania miały pozytywny skutek w postaci rosnących parametrów oceny dokonywanej przez Index Copernicus International Journal Master List.


ABiD powstał z inicjatywy dyrektora COBRABiD, doc. Zdzisława Stefaniaka. Jego dzieło kontynuował prezes Piotr Baranowski a obecnie prezes Małgorzata Wyszyńska. Skład redakcji w tym czasie się zmieniał i jej sekretarzami byli kolejno: Bogdan Gołaj i Iza Górecka a obecnie jest Ireneusz Mizgalski. Bardzo dziękuję im za pracę, którą wykonali. Przyczyniła się ona do tego, że pismo ukazywało się bez opóźnień, na dobrym poziomie merytorycznym i wydawniczym. Spodziewam się, że będzie tak nadal i czasopismo będzie się rozwijało zyskując coraz większe znaczenie.


Zygfryd Witkiewicz

Data publikacji: 23.04.2015

Szanowni Autorzy i Czytelnicy.

 

Publikując drugi numer ABiD w 2015 roku chcę podzielić się z Państwem aktualnymi informacjami dotyczącymi naszego periodyku. Niniejszy numer jest drugim w historii ABiD, który jest publikowany tylko w postaci elektronicznej. Przechodzimy przy tym na publikowanie prac autorów polskich w języku polskim lub angielskim - z preferencją dla języka angielskiego. Jednocześnie wprowadzamy opłatę za część kosztów wydawniczych prac przyjętych do publikacji, w wysokości 150 zł. netto.

 

Wprowadzane zmiany mają na celu podniesienie znaczenia naszego wydawnictwa w Polsce i na świecie. Obserwujemy objawy wzrostu  zainteresowania pracami publikowanymi w ABiD. Wyraża się ono rosnącą liczbą wejść na stronę wydawnictwa i pobrań opublikowanych prac.

 

Zmiany w ABiD są częściowo spowodowane dużymi zmianami jakie w kierownictwie i w działaniu COBRABiD sp. z o.o. zaczęły się w ubiegłym roku. Jednym ze skutków zmian zachodzących w COBRABiD sp. z o.o. jest zakończenie pracy, na stanowisku sekretarza redakcji ABiD, przez mgr inż. Izabelę Górecką. Pani Iza była sekretarzem redakcji przez wiele lat. Jej udział w wydawaniu ABiD był bardzo duży. Dzięki niej i jej pracy oraz zaangażowaniu pismo ukazywało się regularnie, bez opóźnień. Miała bardzo dobry, życzliwy kontakt z autorami i firmami, które drukowały nasze czasopismo. Dbała przy tym o to żeby szata graficzna i postać redakcyjna pisma były bardzo dobre. Wykonała dużą pracę związaną  przejściem z formy drukowanej na formę elektroniczną. Za bardzo dobrze wykonywaną pracę bardzo Pani dziękujękwiatekkwiatekkwiatekkwiatekkwiatek .

 

Obecnie obowiązki sekretarza redakcji obejmuje mgr inż. Ireneusz Mizgalski a redaktora technicznego mgr inż. Maciej Szczepka.

 

 

Zygfryd WitkiewiczINFORMACJA O ZMIANACH W WYDAWNICTWIE


Z początkiem 2015 roku czasopismo Aparatura Badawcza i Dydaktyczna będzie ukazywało się tylko w wersji elektronicznej. Jest to wersja pierwotna czasopisma (ISSN 2392-1765), jednocześnie zaprzestaje się wydawania czasopisma w wersji drukowanej (ISSN 1426-9600). Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami dla autorów.

 

 

 

Lista recenzentów - 2014r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2015r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2016r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2017r.

Lista w formacie pdf