Editorial BoardEditor-in-Chief: prof. dr hab. inż. Jan Piwnik


Managing Editor: mgr inż. Krzysztof Wilczyński - COBRABID 


Technical Editor: mgr Justyna Andrzejkiewicz

 

 

Scientific and Editorial Board:


dr inż. Adam Baryłka* - Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich)

prof. Victor G. Berezkin* (Russia) - Russian Academy of Sciences

prof. Mikhail Bezuglyi* ( Ukraine ) - Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

prof. Emanuelle Boselli* (Italy) - Università Politecnica delle Marche

dr Maciej Bosiacki - University of Life Sciences in Poznań (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

prof. dr hab. Bogusław Buszewski* - Nicolaus Copernicus University in Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

kmdr por. dr Mirosław Franciszek Chmieliński – Polish Naval Academy in Gdynia) Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech - West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr inż. Radosław – Drozd – Gdansk University of Technology (Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. Luba Eprikashvili* (Georgia) - Ivane Javakhishvili Tibilisi State University

dr Modest Gertsyuk* (Ukraine) - National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine

prof. dr hab. Bronisław Głód - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Siedlcach)

prof. dr hab. inż. Edward Guzik - AGH University of Science and Technology, Cracow (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz - Warsaw University of Technology (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ - Lodz University of Technology (Politechnika Łódzka)

prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski - Clinic of Neurology and Vascular Diseases of the Nervous System with the Stroke Treatment Department, Poznań (Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów w Poznaniu)

dr hab. Danuta Król – Silesian University of Technology (Politechnika Śląska)

dr Robert Kubica - Silesian University of Technology (Politechnika Śląska)

dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – Warsaw University of Technology (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. Halina Marszałok - Lviv Polytechnic National University (Ukraine)

                                                         - University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz* - Poznań University of Technology (Politechnika Poznańska)

prof. Emil Mincsovics - Corvinus University of Budapest

prof. dr inż. Jacek Młynarek* (Canada)

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. PRz - Rzeszow University of Technology (Politechnika Rzeszowska)

prof. dr hab. inż. Mieczysław W. Obiedziński - Warsaw University of Life Sciences (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. inż. Antoni Orłowicz - Rzeszow University of Technology (Politechnika Rzeszowska)

prof. dr hab. Joachim Osiński - COBRABiD sp. z o.o.

dr Jerzy Oszczudłowski - Jan Kochanowski University in Kielce (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Jan Piwnik - Bialystok University of Technology (Politechnika Białostocka)

prof. dr hab. Stefan Poliszko - COBRABiD sp. z o.o.

prof. dr hab. Roman Przybylski* (Canada) - University of Lethbridge Canada

dr Jarosław Puton - Military University of Technology in Warsaw (Wojskowa Akademia Techniczna)

dr Javier Quagliano* (Argentina) - Argentine Institute for Scientific and Technical Research of the Ministry of Defense (CITEDEF)

dr hab. Piotr Słomkiewicz - Jan Kochanowski University in Kielce (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Jerzy Smorawiński - Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan (Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu)

dr hab. inż. Bożena Szczucka-Lasota, prof. PŚ – Silesian University of Technology (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. Kazimierz Szymański* - Koszalin University of Technology (Politechnika Koszalińska)

dr inż. Ewa Śliwka - Wrocław University of Technology (Politechnika Wrocławska)

dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder - Medical University of Silesia in Katowice (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

prof. dr hab. inż. Adam Voelkel – Poznan University of Technology (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki – Gdansk University of Technology (Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. Tomasz Węgrzyn - Silesian University of Technology (Politechnika Śląska)

 

  * Scientific Council

 

PUBLISHER

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

COBRABiD sp. z o.o.

00-842 Warszawa, ul. Łucka 15

 

PROOFREADING, DTP

Drukarnia STYL Anna Dura, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków