Ekonomiczne i techniczne aspekty stosowania kobaltu w narzędziach metaliczno-diamentowych 

Economical and technical aspects of using of cobalt in diamond impregnated tools

Jan Lachowski

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania I Modelowania Komputerowego, Kielce, Polska

Joanna Borowiecka-Jamrozek

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki I Budowy Maszyn, Kielce, Polska
Streszczenie

W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę dynamiki wydobycia, produkcji i cen rynkowych kobal­tu na przestrzeni lat 1900-2010. Kobalt jest stosowany jako podstawowy materiał na osnowę w narzę­dziach metaliczno-diamentowych służących do cięcia kamieni naturalnych i materiałów budowlanych. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrą retencją cząstek diamentowych. Powoduje to duże zapotrzebowa­nie na kobalt i w wyniku tego utrzymuje się wysoka cena tego materiału. Analizuje się możliwości zastą­pienia kobaltu innym, tańszym surowcem, który jako materiał osnowy zapewniłby podobne własności użytkowe narzędzi przy niższych kosztach ich wytwarzania.

 

In the paper the analysis of dynamics of mining, production and prices of cobalt was performed during 1900-2010 years. Cobalt is using as a based material used for matrix of diamond impregnated tools for cutting of natural stones and building materials. Cobalt is characterizing a very special retention of dia­mond particles. The possibility of substitution of cobalt with the other cheaper alloys was considered which as a matrix material gives similar utilizing properties.

Słowa kluczowe
kobalt; diamenty przemysłowe; spieki; narzędzia metaliczno-diamentowe  cobalt; industrial diamond; sinters; diamond impregnated tools
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 19-25
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-02 12:44:48
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy