Badanie drgań struny

Investigation of string vibration

Miłosz Grodzicki

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki, Wrocław, Polska

Radosław Wasielewski

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki, Wrocław, Polska
Streszczenie

Niniejsza publikacja opisuje prosty zestaw dydaktyczno-pomiarowy zawierający drgającą strunę. Po­zwala on na wprowadzenie studenta w świat drgań, ich rejestracji oraz analizy. Ponadto umożliwia po­miar gęstości materiału, z którego wykonana jest drgająca struna. Ideą przewodnią ćwiczenia jest płyn­ne przejście od analizy ruchu drgającego do poznania właściwości fizycznych drgającego materiału (tu w postaci struny). Wykorzystanie współczesnych środków badawczych czynią proces poznawczy intu­icyjnym i przyjaznym studentom. Autorzy prezentują stanowisko doświadczalne oraz ilustrują jego dzia­łanie wykonanymi pomiarami. 

 

In this paper described is an educational kit containing a vibrating string. The simple model permits the student to enter the world of vibrations, to record and analyze the phenomena. It also allows measure­ment of the density of the material from which the vibrating string is made. The essence of the exercise is fluent transition from analyzing the oscillating motion to learning the physical properties of a vibra­ting material (the string) by using contemporary means and in the form intelligible for the student. The authors present the experimental stand and illustrate its performance with standard measurements.

Słowa kluczowe
struna; drgania; analiza drgań; string; vibration; vibration analysis
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 13-17
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-02 12:37:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy