Efektywność wymienników ciepła przy rekuperacji ciepła w wentylacji i klimatyzacji

The heat exchangers effectiveness in ventilation and air conditioning

Andrzej Grzebielec

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energertyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska

Artur Rusowicz

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energertyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono możliwości odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem rekuperacji. Omówiono efektywności energetyczne poszczególnych rozwiązań oraz zaprezentowano sposób określenia tej efektywności. Wykonano obliczenia dla dwóch typów wymienni­ków ciepła: rura w rurze oraz wymiennika płytowego. Wyznaczono ich efektywności eksperymentalnie. 

 

The paper presents the possibility of heat recovery in ventilation and air conditioning. There are dis­cussed energy efficiency of individual solutions and demonstrates how to determine the effectiveness. The are shown calculations for two types of heat exchangers, duble-pipe type and plate. Their effective­ness was also determined experimentally.

Słowa kluczowe
efektywność wymiennika ciepła; rekuperacja; wentylacja; klimatyzacja; heat exchanger efficiency; recuperation; ventilation; air conditioning
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 47-52
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-03 09:36:09
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy