Analiza pieśni godowych oraz odgłosów wydawanych przez cietrzewie (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) na podstawie zarejestrowanego czasu trwania oraz sonogramu dźwięków

Analysis of lekking songs and sounds of the black grouses (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) based on recorded voices, soundflows and sonograms

Czesław Kiełczyński

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Poznań, Polska
Streszczenie

W pracy dokonano analizy głosów wydawanych w okresie godowym przez cietrzewie (Tetrao tetrix L, 1758) w hodowli wolierowej. Analiza obejmowała chronometraż fraz pieśni oraz ich graficzny zapis w postaci wykresów i sonogramów. Osobno rejestrowano pieśni godowe kogutów do roku życia i sta rszych w celu wychwycenia różnic w pieśniach tokowiskowych. Ponadto analizowano głosy wydawane przez kury i pisklęta. 

 

In this paper we analyzed the songs of black grouses in a lek time. The voices were recorded at the bre­eding farm. The analysis included chronometry, soundflows and sonograms. Separately songs of young and older cocks were recorded in order to pick up nuances of their songs. Moreover songs of females and nestlings were recorded and analyzed.

Słowa kluczowe
cietrzew; głosy; sonogram; black grouse; song; sonogram
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 19-26
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-04 10:56:01
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy