Stanowisko pomiarowe do wyznaczania współczynników przejmowania ciepła pomiędzy powierzchnią a mikrostrumieniami

Measuring stand to determine of heat transfer coefficients between the surface and microjets 

Artur Rusowicz

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska

Edward Pospiech

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Mięsa, Poznań, Polska

Piotr A. Baranowski

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Warszawa, Polska

Maciej Leszczyński

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono stanowisko badawcze do wyznaczania współczynników przejmowania cie­pła. Transport ciepła możliwy jest pomiędzy płynem a nagrzewaną powierzchnią, płyn podawany jest z głowicy mikrostrumieniowej. W ramach stanowiska możliwa jest zmiana geometrii mikrostrumieni w analizowanej głowicy. Na stanowisku możliwe jest sterowanie strumieniem ciepła wydzielanego z powierzchni oraz zmiana parametrów cieplno-przepływowych płynu podawanego do głowicy mikro­strumieniowej.

 

 

The paper presents the investigations to determine the heat transfer coefficients. Heat transfer is po­ssible between the fluid and the heating of the surface. The liquid is fed from the micro-jet head. It is possible to change the geometry of the analyzed micro-jet head. The position can be controlled heat flux emitted from the surface and change the parameters of thermal-hydraulic fluid supplied to the micro-jet head.

Słowa kluczowe
chłodzenie; mikrostrugi; współczynnik przejmowania ciepła; cooling; microjets; heat transfer coefficient
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 253-258
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-13 09:56:52
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy