Poprawa efektywności schładzania schabu wieprzowego

Improvement of the efficiency of cooling the pork loin

Artur Rusowicz

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska

Edward Pospiech

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Mięsa, Poznań, Polska

Piotr A. Baranowski

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Warszawa, Polska

Andrzej Grzebielec

Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska

Maciej Leszczyński

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa pochodzącego ze schabu wieprzowego. Porównano szybkość chłodzenia w stosunku do chłodzenia owiewowego w komorze chłodniczej. Wykazano korzyści energetyczne przy chłodzeniu mięsa przejawiające się skróceniem czasu chłodzenia i zwiększeniem współczynnika efektywności chłodniczej dla dwóch popularnych czynników chłodniczych R134a i R717.

 

 

This paper describes the use of microjets to cool the meat of pork loin. Waft cooling rate compared to the cooling rate for cooling in the refrigerator. It has been shown in cooling energy benefits of meat manifested in shorter cooling time and increase cooling efficiency ratio for two popular refrigerants R134a and R717.

Słowa kluczowe
schładzanie; mikrostrumienie; mięso wieprzowe; wymiana ciepła; chilling microjets; meat pork; heat transfer
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 41-45
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-03 12:39:38
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy