Analiza przyczynowo-skutkowa degradacji tłoka i tulei cylindrowej w silniku zasilanym olejem napędowym w aucie eksploatowanym we flocie pojazdów firmowych

Cause and effect analysis of the piston and cylinder bushing in a diesel engine in a car ship operated in a fleet of company vehicles

Krzysztof Garbala

Instytut Inżynierii Laserowej, Bielsko-Biała, Polska

Piotr Cybulko

Ac S.A. Centrum Badań i Rozwoju, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono mechanizm przyczynowo-skutkowy wadliwie zamontowanej tulei cylindrowej silnika spalinowego pojazdu samochodowego. Pokazano szczegółowo powstałe uszkodzenia poszcze- gólnych części tej jednostki napędowej. Omówiono kierunki działania sił na poszczególne uszkodzone części.

This article is focused on the cause and effects of an incorrectly mounted cylinder sleeve of a car's inter- nal combustion engine. Damage to the individual parts of the engine are shown in detail. The directions of the forces acting on the specific damaged parts are discussed.

Słowa kluczowe
silnik;  pojazd samochodowy; uszkodzenie tłoka; uszkodzenie cylindra; engine; motor vehicle; piston damage; cylinder damage
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 47-58
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-08-03 17:38:12
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy