Udarność spawanych podpór podestu ruchomego ze stali S690 QL

Impact strength of welded platform supports made of S690 QL steel

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Polska

Jerzy Kalwas

Centralny Ośrodek Badawczy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD, Polska

Adam Jurek

Novar Sp. z o.o. , Gliwice, Polska

Krzysztof I. Wilczyński

Politechnika Warszawska, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu107
Liczba pobrań artykułu28
Maksymalna liczba pobrań artykułu18 (08-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu10 (09-2020)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu14

Statystyki artykułu - wersja angielska

Liczba pobrań artykułu112
Maksymalna liczba pobrań artykułu112 (09-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu112 (09-2020)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu112