Mobilne stanowisko badawcze samochodowej instalacji LPG

Mobile test stand of a car LPG installation

Krzysztof Garbala

Instytut Inżynierii Laserowej, Bielsko-Biała, AC S.A. Centrum Badań i Rozwoju, Białystok, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono mobilne stanowisko badawcze w postaci pojazdu samochodowego z zamontowaną instalacją zasilania paliwem LPG. W pojeździe zainstalowano aparaturę rejestrującą liczne parametry pracy układu zasilania jednostki napędowej paliwem benzynowym i LPG. Na tak zbudowanym stanowisku badawczym można będzie przeprowadzać badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono szczegółowy opis zamontowanej instalacji LPG, a także opisano aparaturę pomiarowo-rejestrującą badane wskaźniki i parametry pracy jednostki napędowej. Omówiono możliwości badawcze wykonanego mobilnego stanowiska badawczego. Wykonano również badania rozruchowe w postaci pomiarów mocy na hamowni podwoziowej przy zasilaniu silnika paliwem benzynowym jak i LPG. Uzyskane wyniki świadczą o poprawności działania układów zasilania.

This article is focused on the cause and effects of an incorrectly mounted cylinder sleeve of a car's internal combustion engine. Damage to the individual parts of the engine are shown in detail. The directions of the forces acting on the specific damaged parts are discussed.

Słowa kluczowe
badania eksploatacyjne; instalacja LPG; zużycie paliwa; operational tests; LPG installation; fuel consumption
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 4-14
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-08-03 14:23:10
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy