Analiza jakości masy chemoutwardzalnej do poziomego oznakowania dróg

Analysis of a cold plastic road marking compound quality

Joanna Bańkowska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska

Marzena Klimkiewicz

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska

Jolanta Kraszewska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska

Joanna Prasalska-Nikoniuk

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska

Monika Kowalska-Sudyka

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska

Monika Zapaśnik

Instytut Badawczy Dróg i Mostó, Warszawa, Polska
Streszczenie

Prezentowany artykuł przedstawia ocenę jakości wyrobu na przykładzie masy chemoutwardzalnej. Do opisu cech wyrobu wykorzystano jego właściwości użytkowe. Dodatkowo przedyskutowano podejście do opisu struktury jakości.

This article presents the assessment of a product quality basing on a road marking compound example. Performances of the product were used to describe its characteristics. In addition, an approach to qual- ity structure description is discussed.

Słowa kluczowe
jakość wyrobu; masa chemoutwardzalna; product quality; cold plastic compound
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 254-258
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-02-01 09:31:14
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy