Mieszanki gazowe stosowane do spawania podpór podestów ruchomych

Gas mixtures used for welding supports of mobile platforms

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Śląsk, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Śląsk, Polska

Jan Piwnik

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska

Adam Jurek

Novar Sp. z. o.o. Gliwice, Gliwice, Polska

Krzysztof I Wilczyński

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

Wzrasta zapotrzebowanie na spajanie trudnospawalnych stali wysokowytrzymałych stosowanych w inżynierii lądowej i w transporcie. Przykładem tego typu konstrukcji mogą być podpory podestu ruchomego. Ważnym materiałem w produkcji podpór podestów ruchomych są stale drobnoziarniste z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1000 MPa. Celem prac opisanych w ni- niejszym artykule było dobranie gazów osłonowych do spawania cienkościennych konstrukcji podpór podestu ruchomego z trudno-spawalnej stali S960 MC.

The demand for welding of hard-welded high-strength steels used in civil engineering and transport is increasing. An example of this type of construction can be movable platform supports. An important material in the production of movable platform supports are fine-grained steels due to their high ten- sile strength of 1000 MPa. The purpose of this article was to select proper shielding gases for welding thin-walled structures of mobile platform supports made of S960 MC hard-welded steel.

Słowa kluczowe
inżynieria lądowa; transport; podpory; podesty ruchome; civil engineering; transport; supports; mobile platforms
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 258-265
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-02-01 09:11:52
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy