Koncepcja niezawodności strumieniowo-systemowej na przykładzie branży piekarniczej

The influence of robotization on the reliability of the production process in the bakery industry

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

Jan Piwnik

COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu385
Liczba pobrań artykułu88
Maksymalna liczba pobrań artykułu22 (01-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu1 (07-2020)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu11

Statystyki artykułu - wersja angielska

Liczba pobrań artykułu56
Maksymalna liczba pobrań artykułu46 (06-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu10 (05-2020)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu28