Koncepcja niezawodności strumieniowo-systemowej na przykładzie branży piekarniczej

The concept of stream and system reliability on the example of the bakery industry

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

Jan Piwnik

COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu560
Liczba pobrań artykułu129
Maksymalna liczba pobrań artykułu22 (01-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu2 (12-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu10.8

Statystyki artykułu - wersja angielska

Liczba pobrań artykułu111
Maksymalna liczba pobrań artykułu46 (06-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu5 (09-2020)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu15.9