Wpływ robotyzacji na niezawodność procesu produkcyjnego w branży piekarniczej

The influence of robotization on the reliability of the production process in the bakery industry

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu129
Liczba pobrań artykułu25
Maksymalna liczba pobrań artykułu14 (01-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu2 (12-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu8.3