Wpływ robotyzacji na niezawodność procesu produkcyjnego w branży piekarniczej

The influence of robotization on the reliability of the production process in the bakery industry

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu377
Liczba pobrań artykułu57
Maksymalna liczba pobrań artykułu14 (01-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu2 (12-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu7.1

Statystyki artykułu - wersja angielska

Liczba pobrań artykułu13
Maksymalna liczba pobrań artykułu7 (06-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu6 (05-2020)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu6.5