Wpływ robotyzacji na niezawodność procesu produkcyjnego w branży piekarniczej

The influence of robotization on the reliability of the production process in the bakery industry

Radosław Drozd

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu552
Liczba pobrań artykułu99
Maksymalna liczba pobrań artykułu14 (01-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu2 (12-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu8.3

Statystyki artykułu - wersja angielska

Liczba pobrań artykułu105
Maksymalna liczba pobrań artykułu42 (08-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu6 (05-2020)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu15