Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania wybranych jonów nieorganicznych w pozostałościach po przemianie wybuchowej materiałów pirotechnicznych

Application of capillary electrophoresis for selected inorganic ions determination after explosive transformation of pyrotechnic materials

Dariusz Wideł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Łukasz Smagacz

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kielce, Polska

Michał Klepacz

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kielce, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu99
Liczba pobrań artykułu21
Maksymalna liczba pobrań artykułu10 (08-2019)
Minimalna liczba pobrań artykułu5 (07-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu7

Statystyki artykułu - wersja angielska

Liczba pobrań artykułu17
Maksymalna liczba pobrań artykułu8 (08-2019)
Minimalna liczba pobrań artykułu4 (09-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu5.7