Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania wybranych jonów nieorganicznych w pozostałościach po przemianie wybuchowej materiałów pirotechnicznych

Application of capillary electrophoresis for selected inorganic ions determination after explosive transformation of pyrotechnic materials

Dariusz Wideł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Łukasz Smagacz

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kielce, Polska

Michał Klepacz

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kielce, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu342
Liczba pobrań artykułu100
Maksymalna liczba pobrań artykułu22 (10-2019)
Minimalna liczba pobrań artykułu5 (07-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu12.5

Statystyki artykułu - wersja angielska

Liczba pobrań artykułu147
Maksymalna liczba pobrań artykułu91 (02-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu5 (07-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu18.4