Computer application for predicting pollution of the Tisza River in emergency situations

Zastosowanie komputera do przewidywania zanieczyszczeń rzeki Cisa w sytuacjach zagrożenia

Mykola Gertsiuk

Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Csaba Horvath

Babes-Bolyai University of Romania, Romania

Modest Gertsiuk

Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
Streszczenie

The software and mathematical model for forecasting the pollution of rivers in emergency situations is described. This software contains a database of maximum allowable concentrations to assess the he- alth hazards of people. The use of this software is grounded in the conditions of the Tisza River.

Opisano program komputerowy i model matematyczny do przewidywania zanieczyszczenia rzek. Program zawiera zbiór dopuszczalnych stężeń w celu oszacowania niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Zastosowanie tego programu jest przystosowane do warunków rzeki Cisa.

Słowa kluczowe
Tisza River; software; emergency situations; models of pollution forecasting; rzeka Cisa; program komputerowy; sytuacja zagrożenia; modele przewidywania zanieczyszczenia
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 110-114
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-07-22 12:19:21
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy