Opinia Książki

Opinion of the book

Streszczenie

Opinia o książce pt. „Chromatografia Gazowa”
PWN, Warszawa 2018 r., 307 stron
Książka autorstwa Zygfryda Witkiewicza i Waldemara Wardenckiego to znakomity podręcznik dla
studentów kierunków chemicznych, farmaceutycznych i innych, na których wymagana jest znajomość
(choćby tylko podstawowa) podstawowej techniki chromatografii. Omówiono podstawowe elementy
budowy sprzętu (chromatografów gazowych) i ich rolę w procesie rozdzielania. Ważne są rozdziały dotyczące
wykorzystania chromatografu gazowego w procesie analizy jakościowej i ilościowej. Autorzy
tego podręcznika nie zaniedbali omówienia procedur przygotowania próbki do analizy chromatograficznej.
Duże uznanie budzi część książki dotycząca technik sprzężonych coraz powszechniej stosowanych
w działaniach już rutynowych. Sporo uwagi poświęcono także szybkiej chromatografii co ma znaczenie
przy kontroli szybkich procesów technologicznych.
Niewielki niedosyt pozostawiła lektura rozdziału poświęconego mobilnym chromatografom gazowym.
Liczę jednak na kolejne wydanie z rozbudowanym rozdziałem dotyczącym sprzętu niezbędnego
do chromatograficznej analityki procesowej.
Adam Voelkel

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 185-185
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-31 09:47:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy