Stanowisko do spawania liniowego z dodatkowym chłodzeniem mikrostrumieniowym

Stand for linear welding with additional micro-jet cooling

Piotr Piotrowicz

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Jerzy Kalwas

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Maciej Leszczyński

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu59
Liczba pobrań artykułu32
Maksymalna liczba pobrań artykułu17 (01-2019)
Minimalna liczba pobrań artykułu15 (02-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu16