Stanowisko do spawania liniowego z dodatkowym chłodzeniem mikrostrumieniowym

Stand for linear welding with additional micro-jet cooling

Piotr Piotrowicz

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Jerzy Kalwas

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Maciej Leszczyński

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu237
Liczba pobrań artykułu109
Maksymalna liczba pobrań artykułu38 (04-2019)
Minimalna liczba pobrań artykułu5 (07-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu15.6