Badanie filtrów analogowych

Measuring station for testing analog filters

Filip Kagankiewicz

Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono stanowisko do badania filtrów analogowych. Zaproponowano rozwiązanie software’owe wspomagające analizę uzyskiwanych wyników, a także pokazano wyniki charakterystyki sygnału dla wybranych ustawień zaprojektowanych wcześniej filtrów analogowych. Dokonano interpretacji uzyskanych wyników, a także przedstawiono wnioski wynikające z tej interpretacji.

The paper presents a laboratory station for testing analog filters. A software solution, which is responsible for supporting the analysis of obtained results, was proposed. It is shown results of signal characteristics for selected settings of previously designed analog filters. The obtained results were interpreted and lead to conclusions.

Słowa kluczowe
filtry analogowe; aktywne; dolnoprzepustowe; górnoprzepustowe; filters analog; active; lowpass filter; highpass filter
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 150-157
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-31 08:21:26
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy