Zbiorniki z żywic poliestrowych dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Polyester resin tanks used for sewage-treatment plants

Wiesław Buczkowski

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Poznań, Polska
Streszczenie

W pracy podano krótki opis konstrukcji zbiorników cylindrycznych z żywic poliestrowych wraz z próbą określenia parametrów wytrzymałościowych materiałów oraz niezbędnymi obliczeniami statycznymi.

A brief description of structure of cylindrical tanks made of polyester resin is presented in the paper. Strength parameters of materials and indispensable static calculations have been given.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 233-236
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy