Przydatność zabiegów technologicznych w wytwarzaniu pasz narybkowych dla pstrąga tęczowego

Usefulness of technological proceses in production of feed for rainbow trout fry

Antoni Przybył

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, Poznań, Polska

Jan Mazurkiewicz

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem badań było określenie przydatności ekstrudowanych pasz doświadczalnych w żywieniu pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss). Wykonano również próbę zastosowania techniki radiacyjnej w technologii wytwarzania pasz pstrągowych. W teście żywieniowym wykorzystano wczesny narybek pstrąga tęczowego o masie początkowej 2 g/szt. Wyniki wykazały, że możliwe jest zmniejszenie udziału mączki rybnej w paszach narybkowych i zastąpienie jej mączką z pierza lub mączką ze szczeciny świńskiej, na poziomie 10% udziału w mieszance. Udowodniono skuteczność zabiegu napromieniowania na stan higieniczny pasz, szczególnie w odniesieniu do eliminacji grzybów toksynotwórczych.

The work presents the results of studies on the usefulness of Polish meals as substitutes for fish meal in fry feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Extruded feed mixtures were evaluated on the basis of physical properties, water stability, chemical composition and microbiological contamination. In order to define the value of the experimental diets for rainbow trout, feeding test was carried out in controlled conditions. It was found that it is possible to decrease the share of fish meal and to replace it using feather meal and meal from pig bristles. High effectiveness of irradiation for maintaining hygienic quality of the investigated feeds with a 5 kGy dose used to eliminate the toxigenic organisms has been confirmed.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 225-232
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy