Wpływ dodatku kwasu mlekowego na jakość kiełbas surowych typu „polska surowa”

The influence of lactic acid on sensoric quality of raw sausages type “polska surowa”

Ryszard Kowalski

Instytut Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Jan Pyrcz

Instytut Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Bożena Danyluk

Instytut Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Krzysztof Pietrończyk

Instytut Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
Streszczenie

W pracy podjęto próbę oceny wpływu dodatku preparatu kwasu mlekowego na wybrane wyróżniki jakości wędlin surowych typu „polska surowa”. Zastosowany dodatek kwasu mlekowego wpłynął na przyspieszenie procesów poprodukcyjnego dojrzewania oraz poprawę takich wyróżników oceny sensorycznej, jak smak, zapach i barwa przekroju.

The paper presents the effect of lactic acid on the quality of raw sausage type “polska surowa’. In the presented study the quality was estimated by adding lactic acid (1%) by water dissolution (3,4; 4,0; 5,0). The addition improves the economical process and sensoric quality of this kind of meat products

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 219-224
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy