Ustalenie wartości sterylizacyjnej współczynnika F dla konserw typu „pasztet drobiowy”

Estimation of sterilization value F for “the chicken liver pate” type cans

Bożena Danyluk

Instytut Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Krzysztof Pietrończyk

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „W-D” sp. z o.o. w Skwierzynie, Poznań, Polska

Ryszard Kowalski

Instytut Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska

Jan Pyrcz

Instytut Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
Streszczenie

Zgodnie z wymaganiami nowej normy, podczas sterylizacji konserw mięsnych, powinna być wyznaczana wartość sterylizacyjna współczynnika F i równocześnie wartość ta nie może być mniej sza niż 3min. Konserwy pełne, trwałe 4 lata w temp. do 25°C, powinny mieć wartość F=4÷5,5min. W niektórych przypadkach nawet takie wartości okazują się niewystarczające i dlatego w praktyce wartości sterylizacyjne podnosi się do wartości F=9÷15min. Celem niniejszej pracy było ustalenie jaka minimalna wartość F gwarantuje stabilność mikrobiologiczną konserw typu „pasztet drobiowy” i jak stopień dogrzania wpływa na ich jakość. Przeprowadzone badania wykazały, że dla ocenianych konserw wartość F=4min. gwarantuje wymaganą czystość mikrobiologiczną i odpowiednią jakość gotowego wyrobu.

According to the current standard, the sterilization value F has to be determined; the minimum F value is 3 min. F values = 4÷5,5 min. is involved to guarantee the microbiological stability of cans at 25°C for 4 years. In some cases even F=4÷5,5 min. is not sufficient and therefore the F value is as high as 9÷15 min. in the meat can industry. The aim of the paper was: 1. To assess the minimum F value that is necessary to reach the Microbiological stability of liver pate cans: 2. To find the relation between F value and product quality. The experiments show, that F = 4 min. guarantees the microbiological stability as well as proper quality of the product.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 211-218
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy