Interfejs użytkownika w mikroprocesorowych sterownikach opartych na mikrokontrolerze AduC812

User’s in microprocessor controllers, which profit by AduC812 microcontroller

Piotr Baranowski

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, „COBRABiD”, Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

Rafał Matuszyński

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, „COBRABiD”, Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska

Ryszard Sobkowiak

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań, Polska

Ryszard Żelazny

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, „COBRABiD”, Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę oprogramowywania systemów mikroprocesorowych do komunikacji z użytkownikiem, a także charakterystykę nowego procesora Analog Devices AduC 812 i narzędzi do uruchamiania systemów mikroprocesorowych. Ma to na celu modernizację, opracowanej w COBRABiD, aparatury dla przemysłu rolno-spożywczego.

In the article the problems related to programming microprocessor systems for communication with the user and the characteristic of the new Analog Devices AduC 812 processor together with the tools booting microprocessor systems are presented. This is with the purpose of modernization of the apparatus for agricultural consumption industry elaborated in COBRABiD.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 184-189
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy