Zastosowanie oprogramowania komputerowego do oceny chemicznych procesów oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego

The use of computer software in the evaluation of chemical precesses of food industry wastewater treatment

Piotr Konieczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska

Marcin Szymański

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i ŻywieniuUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska

Renata Dobrucka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poznań, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu277
Liczba pobrań artykułu122
Maksymalna liczba pobrań artykułu11 (09-2019)
Minimalna liczba pobrań artykułu1 (05-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu6.4