Utlenianie heksafluoropropylenu do tlenku heksafluoropropylenu - Instalacyjne problemy pomiarowe

The oxidation process of hexafluoropropylene to hexafluoropropylene oxide- the problems with measuring installation

Monika Łągiewczyk

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej , Szczecin, Polska

Zbigniew Czech

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej , Szczecin, Polska

Egbert Meissner

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej , Szczecin, Polska

Statystyki artykułu - wersja polska

Liczba wyświetleń artykułu284
Liczba pobrań artykułu136
Maksymalna liczba pobrań artykułu14 (08-2020)
Minimalna liczba pobrań artykułu1 (07-2019)
Średnia miesięczna liczba pobrań artykułu7.2