Projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych środków dydaktycznych dla szkolnictwa specjalnego - nowym kierunkiem działania COBRABiD PWD

COBRABiD PWD - new direction of activity designing. Implementation the new didactical aids for special schools

Jerzy Kasperowicz

COBRABiD PWD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Agnieszka Trojanowska-Sznajder

COBRABiD PWD Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Streszczenie

Autorzy w dużym skrócie przedstawiają konieczność prowadzenia prac nad wdrożeniem do produkcji nowych środków dydaktycznych dla szkół specjalnych. Przedstawiają także niektóre przykłady prac.

The authors in this outline present the necessity to carry out some works and activities in order to implement into the production the new educational aids for special needs of educational system. In adition examples of such works are also presented

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 83-86
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 18:59:29
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy