Laser diode module used in optics education

Dioda laserowa w nauczaniu optyki

D. Senderakova

Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dept. of Exp. Physics, Bratislava, Slovak Republic, Bratislava, Slovak Republic

A. Strba

Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dept. of Exp. Physics, Bratislava, Slovak Republic, Bratislava, Slovak Republic

V. Mesaros

Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dept. of Exp. Physics, Bratislava, Slovak Republic, Bratislava, Slovak Republic
Streszczenie

Some problems relevant to study and application of coherent light in the frame of advanced laboratory works (MSc study, programme Optics and Lasers) are presented in the paper. The attention is devoted to study and application of coherent properties of laser diode module (LDM), which became accessible in a relatively simply and inexpensive way[l]. The laboratory topics come from the former research having been conducted at our optical division[2, 3]. Fabry-Perot interferometry and diffraction by a suitable holographic grating (produced at the laboratory) are applied to demonstrate and study the coherence properties of LDM. A device based on Peltier cooling, developed at our division, is used to stabilize the coherence properties of LDM [4], This way improved LDM can be used for any coherent experiment (holography, interferometry, optical information processing...)

W niniejszej pracy przedstawiamy problemy i ich rozwiązania przy stosowaniu koherentnego źródła światła w laboratorium optycznym na poziomie magisterskim programu Optics and Laseres. Główna uwaga była skoncentrowana na badaniu koherencji światła emitowanego przez diodę laserową LDM (laser diodę module), która jest łatwo dostępna, prosta i tania [1]. Projekty ćwiczeń laboratoryjnych pochodzą z naszych poprzednich prac prowadzonych w departamencie Optyki [2,3], Do badań koherencji światła emitowanego przez LDM używano interferometru Fabry-Pert i dyfrakcję z użyciem holograficznych siatek skonstruowanych w naszym laboratorium. Aby poprawić i ustabilizować koherencję światła LDM skonstruowano i zastosowano chłodziarkę opartą na efekcie Peltiera [4], W ten sposób usprawniona LDM może być stosowana we wszystkich eksperymentach wymagających koherentnego źródła światła (holografia, interferometria, optyczne przekształcanie informacji...).

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 76-82
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 18:27:23
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy