Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej

Solid phase microextraction

Joanna Szczepanek

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Zygfryd Witkiewicz

COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska
Streszczenie

Opisano istotę, podstawy teoretyczne i parametry wpływające na efektywność, zastosowania mikroekstrakcji do jakościowej i ilościowej analizy związków organicznych. Podano przykłady zastosowań mikroekstrakcji do analizy zanieczyszczeń środowiska, żywności i płynów biologicznych.

The following paper describes the theory and essential parameters of microextraction applied to the qualitative and quantitative analysis of organic compounds. Presented are also examples of microextraction as applied to the analysis of environmental pollutants, food and bio-liquids.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 68-75
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 18:00:19
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy