Zmiana gęstości i uziarnienia gleby pod wpływem czynników chemiczno-mechanicznych na terenie Nasycalni Podkładów Kolejowych w Czeremsze

Change of the particle density and grain distribution in soil under chemical end mechanical facktor in the area of creosote saturation plant in Czeremcha

Michał Piwnik

Uniwersytet Białostocki, Katedra Informatyki Materiałowej, Instytut Informatyki, Białystok, Polska

Elżbieta Kuptel

Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Hajnówka, Polska

Józef Wójcik

Instytut Badań Leśnictwa w Warszawie, Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu antropopresji na gęstość właściwą i uziarnienie gleby na terenie Nasycalni Podkładów Kolejowych w Czeremsze (Podlaskie). Badania wykazują, że długotrwała antropopresja wywołuje w glebie ‘przesunięcie’ populacji ziaren o większych rozmiarach w kierunku populacji ziaren o mniejszych rozmiarach w badanych przekrojach gleby. Zjawisko to ma istotny wpływ na zmianę gęstości właściwej gleby.

Presented paper is on an impact of the Chemical and mechanical factors on physical characteristics of the soil within the Creosote Saturation Plant in Czeremcha, Poland, which is considered to be the only source of industrial pressure in the region. Analyses of the distribution of the particie size in the zonę of the plant indicated a noticeable “shift” in population of the soil grains of larger size into the population of smaller size across the soil intersection. Population of the smallest grains proved to be the most dynamic group of all the grains within the soil. ‘Shift’ in population of the grains has a significant impact on the particle density of the soil.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 52-58
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 17:44:03
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy