Stanowisko do pomiaru pełzania próbek w złożonym stanie obciążeń

A creep testing apparatus for samples under complex load

Mikołaj Plewa

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska

Aleksy Patejuk

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego przeznaczonego do prowadzenia prób pełzania, w podwyższonych i wysokich temperaturach, próbek rurkowych obciążonych kombinacją siły rozciągającej, momentu skręcającego i ciśnienia wewnętrznego. Zastosowany w stanowisku nowy, zmodernizowany uchwyt pozwala na pewne i szczelne osadzenie próbki niezależne od obciążenia zewnętrznego. Przeprowadzone próby testowe na próbkach wykonanych z intermetali typu Fe-Al w pełni potwierdziły funkcjonalność nowego stanowiska badawczego.

The paper presents a creep testing apparatus for testing tubular intermetal Fe-Al samples subjected to the combination of uniaxial tensile force, torsion and internal pressure at elevated and high temperatures. A modified sample grip employed in this apparatus provided reliable and secure sample fix independent of external loads. The conducted tests fully confirm good functionality of this new creep testing apparatus.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 20-27
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 16:35:42
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy