Online simulation for preparative liquid chromatography using the craig algorithm with Langmuir competitive isotherm

Symulacja preparatywnej chromatografii cieczowej. Rozwiązanie wg Craiga z konkurencyjną izotermą Langmuira

Anna Makowiecka

Students at Informtion Technology and Econometrics at Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland

Piotr Kaczorek

Students at Informtion Technology and Econometrics at Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland

Tomasz Złamański

Students at Informtion Technology and Econometrics at Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland

Andrzej Bylina

Scientist emeritus The Pharmaceutical Works, TZF POLFA S.A., Warsaw, Poland, Warsaw, Poland
Streszczenie

Preparative liquid chromatography has been used as a tool for isolation of pure substances from a crude material. Using the Langmuir competitive isotherm and the Craig algorithm, there has been developed a simulation program that allows to predict separation of up to six substances. As a result of this simulation we obtain a chromatogram, distribution of concentration along the column and a spreadsheet with calculated concentrations of substances. In this paper, characteristics of up to three simulated chromatographic peaks are presented and discussed. The simulation is available through the Cardinal Stefan Wyszynski University website at http://plc.uksw.edu.pl.

Preparatywna chromatografia cieczowa jest używana do wyodrębniania pojedynczej substancji z mieszaniny kilku substancji. Stosując rozwiązanie wg Craiga, z izotermą Langmuira, opracowano program symulacyjny, umożliwiający przewidzenie rozdzielania mieszaniny złożonej nawet z sześciu różnych substancji. W wyniku symulacji otrzymuje się chromatogram, rozkład stężeń chromatograficznych wzdłuż kolumny oraz arkusz z wyliczonymi stężeniami tych substancji. W niniejszym artykule zaprezentowano i przedyskutowano charakterystyki jednego, dwóch oraz trzech pików chromatograficznych. Symulacja jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod adresem http://plc.uksw.edu.pl.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 5-19
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 16:17:15
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy