Zawartość lotnych związków organicznych w transferowych taśmach produkowanych przy zastosowaniu rozpuszczalnikowych samoprzylepnych klejów poliakrylanowych

Content of volatile organic compounds in transfer tapes made by the use of acrylic solvent-based pressure-sensitive adhesive

Zbigniew Czech

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska

Marta Wesołowska

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska

Ewa Herko

Politechnika Szczecińska, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska
Streszczenie

Beznośnikowa taśma samoprzylepna o grubości 1 mm wykonana została poprzez nanoszenie 10 warstw poliakrylanowego, rozpuszczalnikowego kleju samoprzylepnego po odparowaniu rozpuszczalnika. Za pomocą chromatografii gazowej zbadano zarówno zawartość składników lotnych w wytworzonej taśmie, jak i w jednej warstwie składowej taśmy o grubości 0,1 mm. Dokonano analizy ilościowej zawartości nieprzereagowanych monomerów oraz pozostałych w układzie rozpuszczalników organicznych. Badania wykonano w odniesieniu do różnej prędkości powlekania kleju samoprzylepnego na nośniku dehezyjnym.

Thick transfer tape by coating of 10 layers of solvent-borne acrylic pressure-sensitive adhesive after solvent evaporation in drying canal was produced. By the use of gas chromatography percentage content of solvent and free monomers in coated self-adhesive layers was examined. Researches into with different coating speed directly on coating machine were carried out.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 45-52
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-25 17:36:42
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy