Spektroskopia elektronów augera w zaawansowanej pracowni fizycznej

The Auger spectroscopy at students' laboratory

Tomasz Greczyło

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wrocław, Polska

Piotr Mazur

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wrocław, Polska

Ewa Dębowska

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wrocław, Polska
Streszczenie

Artykuł opisuje doświadczenie studenckie - spektroskopię elektronów Augera (AES) z zastosowaniem analizatora z polem hamującym (RFA) - realizowane w II Pracowni fizycznej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy prezentują stanowisko doświadczalne oraz ilustrują jego działanie przykładowymi wynikami eksperymentalnymi. Dyskutowane są także wady i zalety stanowiska pomiarowego oraz proponowanych zadań doświadczalnych.

This paper presents AES - Auger Electron Spectroscopy with RFA - Retarding Field Analyzer designed for an advanced physics experiment to be carried out in Physics Laboratory II at the Institute of Experimental Physics, Wroclaw University. The authors discuss the process of setting up the experiment and the results of measurements obtained within. Advantages and disadvantages of the apparatus are discussed along with descriptions of possible didactical uses.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 35-44
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-25 17:23:23
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy