Przegląd urządzeń do badania stóp dzieci

The equipment for research of children foot

Jolanta Pauk

Politechnika Białystocka, Białystok, Polska

Bazyli Krupicz

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy zawarto przegląd urządzeń do badań biomechanicznych stóp z przedstawieniem możliwości jakie daje każde z tych urządzeń. Szczególną uwagę zwrócono na podoskop, plantokonturograf, platformy dynamometryczne i systemy komputerowej analizy stóp.

The equipment for measurement, analysis and assessment of children foot such as: the podoscop, the force plate, the gait rate, the computer’s systems and optoelectronic systems has been presented in this paper.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 17-21
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-25 16:40:10
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy