Symulator Dero 4 jako narzędzie dydaktyczne

Dero 4 simulator as a didactic tool

Paweł Plaskura

Faculty of Social Sciences, Jan Kochanowski University, Branch in Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono symulator Dero z behawioralnym językiem opisu modelu. Opis behawioralny umożliwia modelowanie i symulację zjawisk fizycznych. Dzięki tym funkcjom symulator Dero może być wykorzystywany w procesie dydaktycznym jako narzędzie do modelowania i symulacji. Interfejs graficzny za pośrednictwem stron internetowych został zintegrowany z platformą zarządzania procesem nauczania Quela. System umożliwia tworzenie wirtualnych laboratoriów.

The work presents the Dero simulator with a behavioral model description language. Behavioral description enables modeling and simulation of physical phenomena. Thanks to these features, the Dero can be used in the didactic process as a modeling and simulation tool. The interface through websites has been integrated with the Quela learning process management platform. The system allows the creation of virtual laboratories.

Słowa kluczowe
narzędzia dydaktyczne; symulator mikrosystemów; systemy zdalne; wirtualne laboratoria; nauczanie zdalne; didactic tools; microsystem simulator; web-based systems; virtual laboratories; distance learning
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 44-51
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-03-30 14:14:01
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy