Nowoczesne technologie w systemach symulacyjnych i treningowych uzbrojenia morskiego w Akademii Marynarki Wojennej w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych

Modern technologies in simulation systems and navy training at the Polish Naval Academy

Mirosław Chmieliński

Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie wspomagania procesu kształcenia i szkolenia w AMW w Gdyni z wykorzystaniem stanowiska szkolno-treningowego w postaci wielofunkcyjnej platformy symulatora ruchu okrętu z 12,7 mm Wielkokalibrowym Karabinem Maszynowym (WKM) oraz Przenośnym Prze- ciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM (PPZR GROM) w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych.

The paper presents the problem of supporting the education and training process in AMW in Gdynia using a training and training post, in the form of a multi-functional platform of ship simulator with 12.7 mm large machine gun (WKM) and Portable Aerial Missile Kit GROM (PPZR GROM) in terms of the safety of combat tasks.

Słowa kluczowe
symulator; kształcenie; trening; nowoczesne technologie IT; simulator; training; modern simulation technology
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 236-246
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-12-29 17:54:35
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy