Wprowadzenie do zagadnienia stref ochronnych terenów zamkniętych

Introduction to issues of areas protected areas closed

Adam Baryłka

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego sp. z o.o., Warszawa, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono próbę zdefiniowania pojęcia strefy ochronnej, rolę i propozycję klasyfikacji stref ochronnych stosowanych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz zasygnalizowano na tym tle zagadnienie stref ochronnych terenów zamkniętych.

The article presents an attempt to define the concept of the protection zone, the role of the proposed classification and protection zones used in the spatial and against this background that signaled the issue of the protection zones closed areas.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 20-36
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-03-31 12:32:19
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy