Koncepcja samolotu w układzie zewnętrznego usterzenia poziomego

Concept of Outboard Horizontal Stabilizers configuration aeroplane

Jakub Rogóż

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Awioniki i Sterowania, Rzeszów, Polska

Tomasz Rusiecki

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Awioniki i Sterowania, Rzeszów, Polska

Marcin Skowronek

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Awioniki i Sterowania, Rzeszów, Polska
Streszczenie

Przedstawiono charakterystykę samolotu w niekonwencjonalnym układzie Outboard Horizontal Stabilizers. Omówione zostały zalety oraz różnice układu OHS w stosunku do układu klasycznego, a także możliwe obszary jego praktycznego zastosowania. Poruszone zostały też zagadnienia urządzeń zwiększających siłę nośną. Zaprezentowano również wykorzystanie programów komputerowych do numerycznej mechaniki płynów w procesie projektowania. Końcowym efektem było zaprojektowanie i zbudowanie dwóch różnych zdalnie sterowanych modeli samolotów w układzie OHS. Jeden posłużył jako samolot prototypowy, natomiast drugi został wykorzystany podczas międzynarodowych zawodów samolotów udźwigowych Air Cargo Challenge 2013, które odbyły się w Lizbonie (Portugalia). Obydwa modele samolotów zostały pomyślnie oblatane i przetestowane w locie.

This article presents the characteristics of non-conventional Outboard Horizontal Stabilizers configuration aeroplane in comparison with classical configuration aeroplane, as well as, prospective areas of application of such aeroplane. Moreover, topics concerning high-lifting devices have been mentioned. Additionally, this paper covers application of Computational Fluid Dynamics software during the design process. The final effect was two different OHS aircraft which were designed and built. One of the aircraft was used as a prototype, while the other one was used during international cargo lifting compe- titions (Air Cargo Challenge 2013 in Lisbon, Portugal). Both aircraft have successfully conducted their maiden flight and were flight tested.

Słowa kluczowe
zewnętrzne usterzenie poziome; OHS; samolot; mechanika płynów; aerodynamika; : Outboard Horizontal Stabilizers; OHS; aeroplane; fluid mechanics; aerodynamics
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 253-257
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-12-27 13:09:15
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy