Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego

Investigation of the effect of billet temperature on a rolling process for producing ball studs

Patrycja Walczuk

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Konrad Lis

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Zbigniew Pater

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę wpływu temperatury nagrzewania materiału wsadowego na otrzymywaną odkuwkę w procesie walcowania poprzeczno-klinowego. Efektem prac badawczych była analiza kształtu, dokładności wymiarowej, wad wewnętrznych odkuwek oraz rozkładów sił walcowania. Na podstawie uzyskanych wyników eksperymentalnych określono temperaturę nagrzewania wsa- du umożliwiającą uzyskanie dobrych własności plastycznych materiału do walcowania poprzeczno-klinowego sworzni kulistych.

The paper investigates the effect of billet temperature on a cross wedge rolling process for producing a ball stud. As a result, it is possible to examine parameters such as the shape, dimensional accuracy and internal defects of the produced part, as well as the variations in the rolling forces. The experimen- tal results serve as a basis for determining the billet temperature which ensures high plastic properties of material used for producing ball studs by cross wedge rolling.

Słowa kluczowe
walcowanie poprzeczno-klinowe; sworzeń kulisty; eksperyment; cross wedge rolling; ball studs; experiment
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 246-252
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-12-27 13:03:07
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy