O sposobach uwzględniania wymagań obronności i bezpieczeństwa państwa w systemie planowania przestrzennego kraju

The methods take into account requirements national defense and security in the spatial planning system of the country

Adam Baryłka

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego sp. z o.o., Warszawa, Polska
Streszczenie

Praca zawiera opis systemu planowania przestrzennego kraju z wyeksponowaniem mechanizmów za- pewniających uwzględnienie wymagań obronności i bezpieczeństwa państwa.

The work contains a description of the spatial planning system of the country exposing mechanisms to ensure consideration of the requirements of national defense and security.

Słowa kluczowe
planowanie przestrzenne; obronność; bezpieczeństwo; spatial planning; defense; security
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 199-208
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-12-27 11:15:18
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy