Zmiany zawartości azotanów(V) i (III) w pietruszce naciowej zapakowanej i przechowywanej w atmosferze modyfikowanej

Changes of nitrate and nitrite content in leaves parsley packed and stored in modified atmosphere

Róża Biegańska-Marecik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Poznań, Polska

Dorota Walkowiak-Tomczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Poznań, Polska

Elżbieta Radziejewska-Kubzdela

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Poznań, Polska
Streszczenie
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 131-136
Data pierwszej publikacji on-line: 2010-12-20 10:33:25
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy