Wpływ rodzaju mleka na aktywność bakterii fermentacji  mlekowej i drożdży w napojach fermentowanych

The influence of the type of milk on metabolic activity of lactic acid bacteria and yeast in fermented milk

Agata Lasik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Mleczarstwa, Poznań, Polska

Małgorzata Lasik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Poznań, Polska

Jan Pikul

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Mleczarstwa, Poznań, Polska
Streszczenie
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 51-56
Data pierwszej publikacji on-line: 2010-12-19 11:53:23
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy