Wpływ dawek i terminów stosowania węglanu wapnia do odkwaszenia torfu wysokiego na zawartość dostępnych składników pokarmowych dla roślin

The effect of doses and application terms of calcium carbonate for peat moss deacidification  on the content of nutrients available for plants

Maciej Bosiacki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań, Polska

Elżbieta Kozik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań, Polska

Elżbieta Mieloszyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Poznań, Polska
Streszczenie
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 43-49
Data pierwszej publikacji on-line: 2010-12-19 11:45:05
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy